Wspólnie o przyszłości nauki w języku białoruskim w Białymstoku – Białystok

Wysłuchanie głosu środowiska białoruskiego Białegostoku, prezentacja planów Rozwoju nauki języka białoruskiego oraz zdementowanie “newsów fake” dotyczących rzekomej LIKWIDACJI Przedszkola Samorządowego nr 14 – para najważniejsze elementy Spotkania Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego z przedstawicielami środowiska białoruskiego. Spotkanie odbyło się w środę (26 stycznia) w Pałacyku Gościnnym.

– Spotkaliśmy się, ponieważ chcemy rozwiać obawy mniejszości białoruskiej w Białymstoku – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski. – Chcę podkreślić, że Białystok wspierał naukę języka białoruskiego, wspiera i wspierać będzie. Przygotowujemy Przedszkole Samorządowe nr 14 i Szkołę Podstawowa NR4 fazer stworzenia Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 7, gdzie rozwijana będzie nadal nauka języka białoruskiego, Historii mniejszości białoruskiej i kultury, po de, por lepiej o te placówki zadbać.

W ten sposób Białystok i mniejszość białoruska naszego miasta mogą zyskać silną, modelową placówkę z językiem białoruskim. Takie szkoły mają już Bielsk Podlaski i Hajnówka, teraz pora na Białystok. W nowym zespole możliwa będzie nauka dzieci od przedszkola do końcowych klas szkoły podstawowej. A w przyszłości może nawet w liceum.

Postulado środowiska białoruskiego na spotkaniu prezentowali prof. UwB Oleg Łatyszonek oraz Urszula Iwaniuk ze Stowarzyszenia AB-BA.

– Chcemy, żeby przedszkole i szkoła pozostały samodzielnymi jednostkami. Zależy nam na rozbudowie i modernizacji zarówno przedszkola, jak i szkoły. Bardzo ważne, de Szkoła Podstawowa nr 4 zyskała status bezobwodowej tak, de każde dziecko z Białegostoku, które chce uczyć się języka białoruskiego mogło to robićoć OlegókómŁ.

– Ważne jest żebyśmy, jako przedstawiciele mniejszości białoruskiej, mogli opiniować powoływanie nowego dyrektora placówki – dodawała Urszula Iwaniuk ze Stowarzyszenia AB-BA. – Chcemy także, de razem, w jednej klasie języka białoruskiego mogły się uczyć dzieci mniejszości białoruskiej Białegostoku, ale także dzieci imigrantówzyą i uchodcieócój.

Inne postulado dotyczyły zakupu sprzętu w placówkach, remontu boiska, budowy sali gimnastycznej i finansowania zajęć dodatkowych.

– Wszystkie przedstawione postulado musimy spokojnie przeanalizować – mówił zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. — Zapewniam, że zrobimy, co w naszej mocy, de wypracować kompromis, który jak najlepiej będzie służył dzieciom uczącym się w Przedszkolu Samorządowyn Swezkor 4.

– Postulado dotyczący uwzględnienia rozbudowy szkoły w planie zagospodarowania przestrzennego został spełniony jeszcze przed spotkaniem – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk. — Przygotowaliśmy projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie, który trafi najbliższą sesję Rady Miasta.

W spotkaniu dotyczącym rozwoju i sposobów wspierania nauki języka białoruskiego w Białymstoku udział wzięli: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przedstawiciele środowiskae bia: UwB Oleg Łatyszonek, Urszula Iwaniuk – prezes Stowarzyszenia AB-BA, Jarosław Werdoni e Marek Masalski z Forum Mniejszości Podlasia oraz Julita Stepaniuk – mama dziecka uczęszczającegoząk Prłyzorz w. Miasto Białystok reprezentowali także Rafał Rudnicki – zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny za edukację, Adam Musiuk, zastępca prezydenta miasta oraz Wiesława Ćwiklińska, dyrektorac. Obecni byli także radni miejscy Joanna Misiuk, Stefan Nikiciuk, Ksenia Juchimowicz.

READ  As vítimas silenciosas da pandemia são os pacientes com COVID-19. Conselho de Empreendedorismo pede reconstrução da saúde pública

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

O Dia Jundiaí