Poznańska sieć sklepów z elektroniką proponuje układ wierzycielom

Chodzi o Komputronik.

Już w marcu 2020 roku pisaliśmy o problemach Komputronika – jednej z najdłużej działających sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w Polsce, która ma siedzibę w Poznaniu. Właśnie w marcu 2020 roku w poznańskim sądzie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, którego celem była “poprawa sytuacji” firmy.

Równocześnie zaprezentowano wstępny plano restrukturyzacji zakładający m.in. zwolnienie 1/5 pracowników. Komputronik rozpoczął też rozmowy z wybranymi bankami dotyczące uzgodnienia dalszego modelu finansowania. Zapewniano, że “Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy nadal Beda prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki Beda realizowane Zgodnie z zamówieniami, konsumenci Beda mieć Swobodny dostęp Do pełnej Oferty produktowej oraz usługowej, um także Beda bez przeszkód mogli korzystać m.in. z prawa Do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru”.

Dziś, po blisko dwóch latach, Komputronik informuje, że restrukturyzacja dobiega końca, a dla wierzycieli przygotowano propozycje układowe. – Zgodnie z postanowieniem Sądu będą oni mieli czas do 31 marca tego roku na zagłosowanie w sprawie akceptacji propozycji układowych i planu spłaty wierzytelności układowych – empresa de informação.

Wierzycieli podzielono na 10 grup według kryterium podmiotowego (charakterystyka działalności wierzyciela) e przedmiotowego (wartość wierzytelności podlegającym układowi). Najwięksi wierzyciele to 4 banki, które finansują spółkę. – Po wielu miesiącach negocjacji udało się przekonać je do objęcia wszystkich ich wierzytelności układem, także części, która zabezpieczona jest rzeczowo na łśkiókimattiwach) […] Banki poprzez decyzje swoich komitetów wyraziły zgodę na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz zaspokojenie wierzytelności niezabezpieczonych no zreduk. Jednocześnie banki zgodziły się na redukcję spłaty o wartość wszelkich odsetek i innych kosztów ubocznych od wszystkich swoich wierzytelności – dodaje.

Co z pozostałymi wierzycielami? Strategiczni partnerzy biznesowi dostaną spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększoną o 40 procent pozostałej wartości wierzytelności głównej, nastąpi także umorzenie odsetek kozocz innych. – Taki sam poziom zaspokojenia został zaproponowany instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów).

READ  Os dados foram decepcionantes, o crescimento salarial é mais lento do que o esperado

– Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8.000 zł otrzymają całkowite zaspokojenie z kwoty głównej, bez odsetek, w formie jednorazowej spłaty na początuky okku konad Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8 000 zł mogą liczyć na spłatę wierzytelności wysokości 8 000 zł powiększonejąóżzy zyłózy kwot złyój procentm pono.

ZUS dostanie pełną wierzytelność, wraz z odsetkami. – Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16 procent kwoty wierzytelności. Również 16 procent wierzytelności bez odsetek otrzymają wierzyciele z Grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze Spółką.

Zdaniem spółki, brak akceptacji układu ze strony wierzycieli doprowadzi do sytuacji, w której otrzymają oni spłatę wierzytelności w znacznie niższej kwocie od tej zaproponach wánej. Będzie bowiem musiało dojść do postępowania upadłościowego.

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

O Dia Jundiaí