Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku?

fot. Materiał własny

Miniony tydzień przyniósł uspokojenie wyceny złotego. Kurs EUR/PLN miał coraz większe trudności z ustanowieniem kolejnych minimów co nie było jednak dla nas zaskoczeniem. Paliwo do umocnienia polskiej waluty – zwłaszcza po stronie czynników krajowych – zaczynało się bowiem wyczerpywać. A dominującą rolę w kształtowaniu złotego odgrywają obecnie czynniki zewnętrzne. Zachowanie złotego nie odbiegało w większości od notowań pozostałych walut regionu Europy ŚrodkowoWschodniej.

Na bazowych rynkach długu – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – kurs EUR/USD zwyżkował sięgając 2-miesięcznego maksimum na poziomie 1,1480 ao wybiciu notowań z trenduydonegoznyznych braznye konychnyz yz USA Zakres osłabienia do euro nie był jednak znaczący.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 1

Nasze oczekiwania – rynek walutowy

EUR/PLN

Złoty niezmiennie wykorzystuje przepływ kapitału zagranicznego w kierunku walut państw oferujących coraz wyższe rentowności obligacji skarbowych. Potencjał do umocnienia polskiej waluty istnieje, choć jest on naszym zdaniem ograniczony. Tak jak w poprzednich rapportach tak i obecnie liczymy się z możliwością dojścia notowań do bariery 4,50 (ryzyko krótkotrwałego przełamania).

Temat podwyżek parar procentowych w Polsce jest już bowiem wkalkulowany w wycenę złotego (um ostatnie dni przyniosły wręcz niewielkie złagodzenie oczekiwań), paliwa Do wzrostów wartości Polskiej waluty nie powinien dostarczać także EURODÓLAR oraz ubogie kalendarium istotnych danych makroekonomicznych. Podsumowując o ile zakładamy, iż złoty zyska w najbliższych dniach nieznacznie na wartości, to potencjalny spadek notowań EUR/PLN będzie niewielki i prawdopodśobciowy przej.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 2

USD/PLN

Kurs USD/PLN kontynuuje podróż na południe po oczekiwanym przez nas przełamaniu bariery 4,00. Sprzyja mu nieco mocniejszy złoty oraz wybicie eurodolara z trendu bocznego przy czym uważamy te zmiany za przejściowe. O ile najbliższe dni powinny przynieść dalszą presję na spadek notowań USD/PLN to koniec miesiąca może być momentem korekty dotychczasowych trendów.

READ  Poznańska sieć sklepów z elektroniką proponuje układ wierzycielom

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 3

EUR/USD

Kurs EUR/USD dość nieporadnie próbuje wznieść się na wyższe poziomy jednak bariera 1,15 tworzy jak dotąd skuteczną zaporę. Najbliższe dni powinny w naszej ocenie przynieść uspokojenie eurodolara zważywszy na ubogie kalendarium danych makroekonomicznych, czy brak wystąpień przedstawicieli Fed, które węostatzniałmich ty.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 8

W tle zaś wciąż możliwy jest wzrost ryzyka geopolitycznego związanego z wciąż nieskutecznymi rozmowami na temat deeskalacji napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Balansowanie w przedziale 1,1355 – 1,15 uznajemy za scenariusz bazowy najbliższych dni na rynku eurodolara.

Rynek obrigatório

O ile długi koniec polskiej krzywej niemal nie zmienił się w rentowności w ubiegłym tygodniu, o tyle przez krótki jej koniec przetoczyła się fala.zakupówów Dochodowość rocznego i 2-letniego długu skarbowego zmalała bowiem o odpowiednio 60 i 52 bps do 2,98% i 3,07% jako konsekwencja odreagowania ostatniego wzrostu oczekiwań na podystówceżs Obecnie rynek w mniej agresywny sposób widzi perspektywy zmian kosztu pieniądzaądza, con natychmiast miało swoje odzwierciedlenie w we wzroście wyceny długu najbarżjliwegoniej napiej pot.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 4

10Y PL (%)

Uważamy, iż wycena polskiej 10-latki pozostanie – tak jak w ubiegłym tygodniu – stablena a kluczowe dla jej perspektyw jest utrzymywanie się powyżej poziomu 4%. Długi koniec krajowej krzywej w decydującym stopniu podatny jest na wpływ otoczenia zewnętrznego a tu nie oczekujemy w najbliższych dniach istotnych zmian.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 7

Ryzykiem dla wyceny skarbowych papierów wartościowych jest niezmiennie brak porozumienia z Bruksela w sprawie Krajowego Planu Obudowy (ryzyko istotnego zwiększenia emisji krajowych w przypadku braku kompromisu burzące pozytywny wpływ sytuacji podażowej rozumianej między innymi jako wysoki stopień finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych). Nie uważamy jednak por ryzyko para mogło się nasilić w najbliższych dniach stąd w tygodniu zakładamy, iż polska 10-latka będzie epatować spokojem niemieckiego Bunda.

READ  PGNiG podało, jakie ma zapasy gazu. Spółka chwali się wzrostem wydobycia

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 5

10Y DE (%)

Dochodowość Bunda zmierza do poziomu 0% jednak czyni to na tyle spokojnie, iż nie uważamy, por wysoce prawdopodobne wyjście po blisko trzech latach rentowności w 10-latki niemieckiejoz na dodśoksiał ći. Dochodowość Bunda pozostaje w anemicznym trendzie wzrostowym od ponad miesiąca a najbliższe dni powinny tylko to potwierdzić.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 6

10 anos EUA (%)

Dochodowość amerykańskiego długu rośnie dyskontując zbliżający się momento podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Podtrzymujemy przy tym naszej oczekiwania wyrażone w poprzednim raporcie, iż najbliższym poziomem oporu jest bariera 1,85%. Zakres potencjalnego wzrostu rentowności Tesouros w najbliższych dniach uznajemy zatem za niewielki.

Czarne chmury nad walutami: kurs euro do złotego (EUR/PLN) traci, dolar do złotego (USD/PLN) mknie na południe, euro do dolara (EUR/USD) com geopolitycznym napięciu! Co nowego na rynku? - 9

Tym bardziej, iż kalendarium danych makroekonomicznych jest ubogie w istotne wydarzenia a blackout na wypowiedzi przedstawicieli Fed w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rezerwienstrózónej zugu s

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

O Dia Jundiaí